Funktionsfel eller batterifel som ej återställer sig?