Välkommen till Alert Alarm support

Vad behöver du hjälp med?

Promotade artiklar

Vanliga frågor

Filmer

Så startar du om din centralenhet v1

Så resertar du din centralenhet v2

Så kopplar du ur batteriet ur din centralenhet v2

Så tar du bort fästet från rörelsedetektorn

Så byter du batteriet på rörelsedetektorn

Så byter du batteriet på läckagedetektorn

Så byter du batteriet på manöverenheten

Så byter du batteriet på rökdetektorn

Så byter du batteriet på dörr- och fönsterdetektorn